Sähköherkät ry

Tekijä: <span>joni</span>

Mielenosoituksessa puhuu emeritusprofessori Rainer Nyberg. Puhe pidetään suomeksi ja ruotsiksi klo 14 alkaen. Tervetuloa!

Heti mielenosoituksen jälkeen klo 16-18.30 Eduskunnan kansalaisinfossa Radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutukset -seminaari.

Ajankohtaista Tietoa

Tulossa mielenkiintoinen teemailta 15.10. Tieteiden talolla Helsingissä 5G-teknologiasta. Paikalla Säteilyturvakeskuksen Tommi Toivonen ja FT, molekyylibiologi Dariusz Leszczynski, joka on aiemmin pitkään tutkinut matkapuhelinsäteilyn biologisia vaikutuksia Säteilyturvakeskuksessa. Onko 5G-teknologia turvallista ihmiselle ja luonnolle? Mitä itse asiassa tiedetään 5G-teknologiasta? Alustajien näkemykset poikkeavat toisistaan, joten luvassa on hyvä debatti!

» Lue lisää täältä

Ajankohtaista

Linkki mielenkiintoiseen videotapahtumaan, jossa esiintyy lukuisia asiantuntijoita kommentoimassa 5G-verkon ja ylipäätään RF-säteilyn vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön.

» Lue lisää täältä

Ajankohtaista Tietoa

Ajankohtaista

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tänä vuonna kesäkuun loppupuolella. Sääntömuutos mahdollistaa kokouksen siirtämisen kesäkuulle. Kutsut ja muu materiaali toimitetaan siis kesäkuun puolella.

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista Tietoa

HS uutisoi 4.7. Environmental Research -tiedelehden tutkimuksesta, jossa terveet koehenkilöt kokivat sähkö­herkkyyttä, kun tutkijat näyttivät heille kännyköiden säteilyllä pelottelevan videon. Kyse on nosebo-vaikutuksesta, todettiin artikkelissa. Ranskalaisen Maël Dieudonnén tutkimus ei puolla olettamusta, että sähköherkkyyys johtuisi nosebovaikutuksesta. Useimmat sähköherkät ovat Dieudonnén mukaan saaneet oireita ennen kuin ovat edes kuulleet sähköherkkyydestä ja ennen kuin heille on tullut mieleen pelätä mitään.

Nosebovaikutus on toki todellinen ilmiö, mutta se voidaan liittää mihin tahansa asiaan. Esimerkiksi lääkkeillä voi olla nosebovaikutusta, mikäli lääkäri kertoo potilaalleen lääkkeen aiheuttavan haittavaikutuksia. Nosebovaikutukset eivät kuitenkaan merkitse sitä, etteikö lääkkeillä olisi myös todellisia, nosebovaikutuksesta riippumattomia haittavaikutuksia. Sama pätee sähkömagneettisen altistuksen kohdalla.

Esimerkkinä todellisista vaikutuksista voisi mainita äskettäin julkaistun laajan meta-analyysin, jossa matka­pu­he­limen käyttä­jillä nähtiin esiintyvän pään­särkyä 38 % toden­nä­köi­semmin kuin niil­lä, jot­ka ei­vät matka­pu­he­linta käy­tä. Meta-ana­lyysiin sisäl­ly­tettiin seit­semän tutki­musta vuo­silta 2000–15, jotka oli tehty Aa­siassa tai Euroo­passa. Tutkit­tavien joukko oli laaja, yh­teensä 21 505 koehenkilöä. Tutkijat yhdistivät koehenkilöiden oireet matkapuhelimen mikroaaltosäteilyyn. Lisäksi on tehty laboratoriotutkimuksia syljestä, virtsasta, verestä ja ihonäytteestä, joissa kaikissa sähkömagneettisille kentille altistuneilla koehenkilöillä on nähty erilaisia vaikutuksia ilman, että he olisivat katsoneet oireita pahentavia filmejä.

Tietoa Tutkimustietoa

Ajankohtaista Tietoa

Sähköherkät ry:n paikallisosasto pyrkii löytämään alueen tai alueita sähköherkkien toipumista ja asumista varten. Paikallisosastoon kuuluvat eivät pysty käyttämään tietokonetta tmv. laitteita, joilla voisi tätä varten tehdä tietohakuja internetistä. Haemme siksi yhdistyksen palvelukseen henkilöä, joka voisi toimia paikallisosaston avustajana tietojen haussa.

Jos olet esimerkiksi työtön, opiskelija tai muuten kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä, tai jos tunnet tällaisia henkilöitä, kerro heille!

Avustajalta edellytämme kykyä käyttää sähköisiä laitteita ja tehdä tietohakuja internetistä, riittävää kielitaitoa (lähinnä kotimaiset ja englanti) ja yhteistyökykyä. Eduksi laskemme, jos hän tietää sähköherkkyydestä tai on ainakin kiinnostunut tietämään siitä. Tehtävät koordinoi paikallisosasto.

Lähdemme liikkeelle kokeiluluonteisesti tarkoituksella selvittää, kuinka hyvin tällainen toiminta onnistuu. Mahdollisesta jatkosta päätämme erikseen. Kokonaisansio lomakorvaus mukaan luettuna on tässä jaksossa enintään 300 euroa/kk. Tuntipalkka on 15 euroa edellyttäen, että avustajalla on soveltuva amk-tutkinto. Alemmalla koulutuksella tuntipalkka on pienempi. Kokonaistyöaika perustuu kokonaisansion ja tuntipalkan määriin lomakorvaus mukaan luettuna. Työsopimus tehdään määräajaksi. Päivittäinen ja viikoittainen työaika sovitaan tarkemmin avustajan kanssa.

Kiinnostuneita pyydämme ottamaan yhteyttä yhdistyksen sihteeriin Jussi Jäykkään, puh. (02) 674 0601, johon voi jättää viestejä, tai 050 344 1271, osoite Mirjankatu 3 A, 29200 Harjavalta, sähköposti: jussi.jaykka@gmail.com.

Ajankohtaista