Sähköherkät ry

Kirjoja

Listalla on Suomessa julkaistuja ja suomalaisten kirjoittamia kirjoja yhdistyksen aihepiiristä.

Davis, Devra: Pätkii! Matkapuhelinten terveysvaikutukset, tutkimuksia ja torjuntaa. Suom. Jussi Hirvi. Green Spot, Helsinki 2011

Glöckler, Michaela: Lasten ja nuorten terve kasvu digimaailmassa – Suuntaviittoja vanhemmille ja muille kasvattajille. Osuuskunta Ciris 2021
(uusien medioiden aiheuttamat riskit lapsille ja nuorille. Ratkaisukeskeinen, sopii kasvattajille)

Hagström, M., J. Auranen, R. Ekman 2013. ”Electromagnetic hypersensitive Finns: Symptoms, perceived sources and treatments, a questionnaire study”. Pathophysiology 20 (2013), 117–122

Hagström, M., M. Sainio, R. Pääkkönen, R. Ekman: Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 221. Juvenes Print, Tampere 2015

Järvenpää-Summanen, Anelma ja Hanna Nurminen (toim.): Kun säteily satuttaa. Sähköherkkien selviytymistarinoita. Edita, Helsinki 2012

Lindgren, Laura, Salla Wilskman, Nina Soukka: Lähde sinäkin älyn jäljille. Erja Tamminen Ay, Järvenpää 2018.
(lapsille suunnattu, kuvitettu tarina älylaitteista, ja lopussa aikuisille suunnattu tieto-osuus)

Ostroumov, Georgiy ja Eva Jansson: Ihminen ja säteily. Tietoa ionisoimattomasta säteilystä ja sen terveyshaitoista. Book on Demand, Norderstedt 2020

Rytilä, Hannu: Sähköherkän selviytymisopas. Omakustanne, Tuusula 2014

Tamminen, Erja, Päivi Rekula, Matti Juusela: Sähköä ilmassa. Tietoa ympäristömme sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksista ja suojautumisesta. Erja Tamminen Ay, Järvenpää 2002 (uudet, luultavasti uusitut painokset ilmestyivät 2003 ja 2015; kaikissa painoksissa on erilainen kansi)

Tamminen, Erja (toim.): Ihmiskunta ja langaton peli. Panoksina terveys, talous ja ympäristö. HouseProtector/EMF-books, Järvenpää 2005 (perustuu Mona Nilssonin teokseen Spelet om 3G)

Tamminen, Erja (toim.): Matkapuhelinteknologia. Mitkä ovat terveysriskit? HouseProtector, Järvenpää 2007

Tamminen, Erja (toim.): Langaton teknologia ja terveys. Mitä riskejä rakennamme nyt lapsillemme ja ympäristölle? HouseProtector, Järvenpää 2011