Allekirjoita suomalaislääkäreiden käynnistämä kansalaisaloite 5G-verkon käyttöönoton pysäyttämiseksi

Aloitteen sisältö:

Aloitteen allekirjoittaneina lääkäreinä vaadimme, että eduskunta ryhtyy asianmukaisiin toimiin 5G-teknologian käyttöönoton pysäyttämiseksi Suomessa. Lisäksi esitämme, että nykyinen hallitus alkaa valmistella uutta säteilylainsäädäntöä, joka suojelee kansalaisia ja luontoa myös langattoman teknologian radiotaajuisen säteilyn pitkäaikaisilta vaikutuksilta. Tämä laki perustuisi tutkimuksissa havaittuihin biologisiin vaikutuksiin ja ennalta varautumisen.

» Allekirjoita aloite täältä