Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä

Työterveyslaitoksen asiantuntijat ja Turun AMK:n tutkijat ovat yhteistyössä laatineet julkaisun sähköherkkyydestä. Julkaisun pääsanoma on, että myös sähköherkillä on oikeus hyvään, ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun. Kirjoittajat viittaavat potilaslakiin (1992/785, 6 §), jonka mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

”Tärkeää on se, että potilasta kuullaan aidosti omassa asiassaan ja hänet tehdään osalliseksi paranemis- ja kuntoutumisprosessissaan”, julkaisussa todetaan. Siinä myös suositellaan sitä, että sähköherkkiä tuetaan niiden keinojen toteuttamisessa, joiden sähköherkät ovat kokeneet auttavan oireisiinsa. Erityisesti sähkömagneettisen altistuksen vähentäminen on sellainen keino, joka yleensä auttaa sähköherkkyydessä. Muita keinoja ovat mm. ruokavalion parantaminen ja liikunnan lisääminen.

Julkaisua voi ladata ilmaiseksi PDF:nä oheiselta sivulta tai tilata painettuna Turun AMK:sta hintaan 22 euroa.

» Lataa julkaisu (PDF)