Langatonta teknologiaa ei pitäisi käyttää kouluissa tai esikouluissa lapsiin ja henkilökuntaan kohdistuvien terveysriskien vuoksi

Lapsissa on Suomen tulevaisuus. Heidän terveytensä ja hyvinvointinsa ovat erityisen painoarvoinen asia. Tiedetään, että lapset ovat herkempiä UV-säteilylle, kemikaaleille ja lääkeaineille. He ovat myös todistetusti aikuisia herkempiä sähkömagneettisille kentille. Teknologiavalinnat kouluissa ovat avainasemassa lasten terveysnäkökohtia ajatellen.

Suomi on tunnettu maailmalla opetuksen mallimaana. Voimme vahvistaa käsitystä noudattamalla arvovaltaisten asiantuntijoiden liitekirjeessä esittämiä perusteluja koulujen teknologiavalinnoille.

Kiteytetysti: Ei langatonta teknologiaa lasten käyttöön. Koska koululaisten täytyy voida perehtyä tietotekniikkaan, he suurella
todennäköisyydellä saavuttavat parempia oppimistuloksia kaapeliteknologiaa käyttämällä, koska se ei vaaranna heidän hyvinvointiaan nyt, tai tulevaisuudessa.

Langatonta teknologiaa ei pitäisi käyttää kouluissa tai esikouluissa lapsiin ja henkilökuntaan kohdistuvien terveysriskien vuoksi (PDF)

Rainer Nyberg
Emeritusprofessori
Vaasa

Erja Tamminen
tietokirjailija
Järvenpää