Sähköherkät ry

Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle: Taajuusasetuksen muutos