Lausunto RTS-ohjeesta 16:58 koskien matkaviestinkuuluvuusongelmien ratkaisemista rakennuksissa