Sähköherkät ry

Mary Redmainen esitelmä: Past, present and future ElectroHyperSensitivity