Kyselytutkimus Ruotsista

Ruotsissa Västerbottenissa tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi 3406 henkilöä. Vastaajista jopa 22% oli herkistynyt kemikaaleille, sairaille taloille, sähkömagneettisille kentille, tai olivat ääniherkkiä. Koska herkkyyksien päällekkäisyys oli tutkimuksen mukaan suuri, voidaan olettaa, että ympäristöherkkyyksien syntymekanismeilla saattaa myös olla samankaltaisuutta. Esimerkiksi sähköherkistä reagoi vain sähkölle 42%, sähkömagneettisten kenttien lisäksi myös kemikaaleille 33%, myös sairaille taloille 29%, ja kaikille kolmelle jopa 17%.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S143846391300117X