Mikroaaltosäteilyn vaikutus EEG:hen

Virolaisen Anna Suhhovan johtamassa tutkimuksessa selvitettiin mikroaaltosäteilyn vaikutusta EEG:hen. Ryhmä vapaaehtoisia altistettiin 450 MHz taajuuksiselle mikroaaltosäteilylle kahdella eri säteilyvoimakkuudella: 0,303 W/kg (kenttävoimakkuus 24,5 V/m) ja 0,003 W/kg (kenttävoimakkuus 2,45 V/m). Tuloksena havaittiin, että säteily lisäsi aivojen beeta1-, beeta2- ja alfataajuuksien voimakkuutta EEG:ssä. Mikroaaltosäteilyllä oli vaikutusta EEG:hen myös tehotiheyden ollessa 100 kertaa korkeampaa tasoa heikompi, vaikkakin tällöin vaikutus oli pienempi.

Suhhova A, et al. Effect of microwave radiation on human EEG at two different levels of exposure. Bioelectromagnetics. 2012 Dec 31.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23280729