Tutkimusreferaatteja 12/2013

Yhdysvaltojen telehallintovirasto FCC päätti maaliskuussa 1013 alkaa virallisesti tarkastella, onko sen syytä arvioida uudelleen aiempia vuodelta 1996 peräisin olevia radiotaajuista säteilyä koskevia raja-arvoja. Osana prosessia FCC on ilmoittanut kuulevansa terveydestä ja turvallisuudesta vastaavia tahoja sekä kansalaisia. Käytännössä FCC:n raja-arvot voisivat tiukentuessaan esimerkiksi alentaa matkapuhelinten SAR-arvoja ja tukiasemien säteilytasoja. Mikäli arviointi johtaa raja-arvojen tiukentamiseen, sillä voi olla heijastusvaikutusta myös Eurooppalaisiin turvanormeihin. Toisaalta ei ole varmaa, että FCC tulee muuttamaan mitään.

FCC Review of RF Exposure Policies. March 29, 2013.

FCC finally opens review of cell phone safety standards. CNET 29.3.2013.


Ranskalaisessa tutkimuksessa rottia altistettiin kuuden viikon ajan 900 MHz radiotaajuiselle säteilylle. Sen tehotiheys oli 1V/m eli (noin 3 mW/m2), joka on tavallinen säteilyvoimakkuus asuttaessa tai oleskeltaessa matkapuhelintukiaseman läheisyydessä. Tutkijat havaitsivat, että säteily vaikutti rottien lämmönsäätelyyn: se sai niiden ääreisverenkierron verisuonet supistumaan ikään kuin rotat olisivat olleet kylmässä. Lisäksi säteily lisäsi ruokahalua ja muutti REM-unta hajanaisemmaksi. ”On hämmästyttävää, että voidaan havaita selkeitä vaikutuksia, vaikka säteilyteho on vähäinen”, tutkimuksen johtaja René de Sèze arvioi France Info -lehdelle antamassaan haastattelussa.

Pelletier A, et al. Effects of chronic exposure to radiofrequency electromagnetic fields on energy balance in developing rats. Environ Sci Pollut Res Int. 2012 Nov 10.

Antennes-relais: une étude montre des effets concrets sur la santé de jeunes rats. 4 Avril, 2013.


Uudessa pitkittäisessä korealaistutkimuksessa selvitettiin, onko matkapuhelimen käytöllä yhteyttä ADHD-oireisiin. Suurehko tutkimus käsitti kaikkiaan 2 422 lasta, jotka tutkittiin ja joita seurattiin kahden vuoden ajan. Tuloksena havaittiin, että kännykkäpuheluilla oli yhteys ADHD-oireisiin niillä lapsilla, joiden veren lyijytasot olivat 2,35 µg/dl tai sen yli (veren lyijytasot olivat näin korkeat noin neljänneksellä tutkituista). Tähän ryhmään kuuluvilla lapsilla vähintään kolmen kännykkäpuhelun soittaminen päivässä oli yhteydessä noin 2,5 kertaa suurempaan ADHD-oireiden riskiin. Myös keskimääräinen puheluiden pituus oli vastaavassa yhteydessä oireisiin: keskimäärin yli minuutin mittaisia puheluita puhuneilla lapsilla oli 2,8 kertaa suurempi ADHD-oireiden riski. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että pelien pelaaminen kännykällä oli yhteydessä ADHD-oireisiin veren lyijytasoista riippumatta.

Byun YH, et al. Mobile phone use, blood lead levels, and attention deficit hyperactivity symptoms in children: a longitudinal study. PLoS One. 2013;8(3):e59742.


Kilpirauhassyöpä on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti länsimaissa. Professori Raphael Feinmesserin johtamassa israelilaistutkimuksessa on nyt saatu alustavaa näyttöä siitä, että matkapuhelinsäteily voi aiheuttaa kilpirauhassyöpää. Ensimmäisessä tutkimukseen sisältyvässä kokeessa terveiltä ihmisiltä otettiin kilpirauhassoluja, jotka altistettiin kännykän säteilyä jäljittelevälle laitteelle. Säteilytettyjen solujen havaittiin lisääntyvän huomattavasti nopeammin kuin solujen vertailuryhmässä. Toisessa saman tutkimuksen kokeessa käytettiin eri menetelmiä, mutta siinä saatiin samanlaisia tuloksia. Tutkimuksen tulokset esiteltiin korva-, nenä- ja kurkkutautien konferenssissa Eilatissa, Israelissa, maaliskuussa 2013.

Even D. Israeli scientists find possible link between cellphone use, thyroid cancer. Haaretz. March 3, 2013.


Suomalaisesta sähköherkkyydestä on julkaistu nyt ensimmäinen kattava tieteellinen artikkeli, joka perustuu tutkimustietoon. Turun Ammattikorkeakoulun kyselytutkimuksen mukaan yleisimpiä sähköherkkien kokemia oireita ovat stressi, unettomuus ja väsymys. Tavallisimmin sähköherkkyyden ovat laukaisseet tietokoneen käyttö ja kännykät. Tutkimuksen mukaan lääkärien sähköherkille tarjoamat hoidot, kuten psykoterapia ja lääkehoidot, eivät ole auttaneet sähköherkkiä. Eniten apua on ollut sähkömagneettisen altistuksen vähentämisestä mutta myös ruokavalion parantamisesta, ravintolisistä ja liikunnasta. Tutkimus viittaa selviin puutteisiin potilaiden hoidossa ja suomalaisten lääkärien sähköherkkyyttä koskevissa tiedoissa. Kirjoittajat toteavat, että virallisissa hoitosuosituksissa tulisi paremmin ottaa huomioon sähköherkkien omat kokemukset siitä, mikä hoito auttaa.

Hagström M, et al. Electromagnetic hypersensitive Finns: Symptoms, perceived sources and treatments, a questionnaire study. Pathophysiology. 2013 Apr 1.


Kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin matkapuhelinsäteilyn vaikutuksia koe-eläinten vereen. Tutkimuksessa rottia altistettiin Nokia 3110 -puhelimen 900 MHz radiotaajuiselle säteilylle tunnin ajan päivässä 3 ja 6 kuukauden ajan. Tutkijat havaitsivat, että kännykän säteily aiheutti merkittäviä muutoksia veren osatekijöihin ja sen liukoisuuteen. Punasolujen, valkosolujen ja verihiutaleiden määrä laski ajan kuluessa, minkä katsottiin osoittavan, että säteily aiheutti rikkoutumista näissä veren osatekijöissä. Lisäksi havaittiin, että veren viskositeetti (sakeus) lisääntyi ja osmoottinen hauraus väheni säteilyn vaikutuksesta.

El-Bediwi AB, et al. Influence of electromagnetic radiation produced by mobile phone on some biophysical blood properties in rats. Cell Biochem Biophys. 2013 Apr;65(3):297-300.