Kategoria: <span>Tietoa</span>

Yhdysvaltojen telehallintovirasto FCC päätti maaliskuussa 1013 alkaa virallisesti tarkastella, onko sen syytä arvioida uudelleen aiempia vuodelta 1996 peräisin olevia radiotaajuista säteilyä koskevia raja-arvoja. Osana prosessia FCC on ilmoittanut kuulevansa terveydestä…

Tutkimustietoa

Matkapuhelintaajuinen säteily johti DNA-vaurioihin maksa- ja munuaissoluissa, kun hiiriä altistettiin päivittäin tunnin ajan huomattavasti alle nykyisten raja-arvojen suuruiselle matkapuhelimen säteilylle (tehotiheys 2,4 W/m2 ja SAR-arvo 0,6 W/kg). Trosic I, et…

Tutkimustietoa

Kaikkiaan 113 vertaisarvioitua käsittävässä systemaattisessa katsauksessa tarkasteltiin radiotaajuisen sähkömagneettisen säteilyn (10 MHz–3,6 GHz) vaikutusta luontokappaleisiin, kuten lintuihin, muihin selkärankaisiin, mehiläisiin ja kasveihin. Suurimmassa osassa eli 65 prosentissa tutkimuksista havaittiin, että…

Tutkimustietoa

Lokakuu 2012: Matkapuhelintaajuinen säteily johti DNA-vaurioihin maksa- ja munuaissoluissa, kun hiiriä altistettiin päivittäin tunnin ajan huomattavasti alle nykyisten raja-arvojen suuruiselle matkapuhelimen säteilylle (tehotiheys 2,4 W/m2 ja SAR-arvo 0,6 W/kg). Trosic…

Tutkimustietoa