Sähköherkät ry

Kategoria: <span>Tietoa</span>

Yhdysvaltojen telehallintovirasto FCC päätti maaliskuussa 1013 alkaa virallisesti tarkastella, onko sen syytä arvioida uudelleen aiempia vuodelta 1996 peräisin olevia radiotaajuista säteilyä koskevia raja-arvoja. Osana prosessia FCC on ilmoittanut kuulevansa terveydestä […]

Lue lisää Tutkimusreferaatteja 12/2013

Tutkimustietoa

Matkapuhelintaajuinen säteily johti DNA-vaurioihin maksa- ja munuaissoluissa, kun hiiriä altistettiin päivittäin tunnin ajan huomattavasti alle nykyisten raja-arvojen suuruiselle matkapuhelimen säteilylle (tehotiheys 2,4 W/m2 ja SAR-arvo 0,6 W/kg). Trosic I, et […]

Lue lisää Tutkimusreferaatteja 05/2013

Tutkimustietoa

Kaikkiaan 113 vertaisarvioitua käsittävässä systemaattisessa katsauksessa tarkasteltiin radiotaajuisen sähkömagneettisen säteilyn (10 MHz–3,6 GHz) vaikutusta luontokappaleisiin, kuten lintuihin, muihin selkärankaisiin, mehiläisiin ja kasveihin. Suurimmassa osassa eli 65 prosentissa tutkimuksista havaittiin, että […]

Lue lisää Tutkimusreferaatteja 01/2013

Tutkimustietoa

Lokakuu 2012: Matkapuhelintaajuinen säteily johti DNA-vaurioihin maksa- ja munuaissoluissa, kun hiiriä altistettiin päivittäin tunnin ajan huomattavasti alle nykyisten raja-arvojen suuruiselle matkapuhelimen säteilylle (tehotiheys 2,4 W/m2 ja SAR-arvo 0,6 W/kg). Trosic […]

Lue lisää Tutkimusreferaatteja 12/2012

Tutkimustietoa