Lasten oikeuksien julistus digitaalisena aikana

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on marraskuussa 2023 laatinut luonnoksen ”lasten oi­keuk­sien julistukseksi digitaalisena aikana”. Työssä on ollut mukana meille monille ainakin nimeltä tuttu Olle Johansson Karoliinisesta instituutista. Julistusluonnos luovutettiin henkilökohtaisesti Yhdistyneille Kansakunnille kansainvälisenä lasten päivänä 20.11.2023.

Julistuksessa halutaan kiinnittää huomio lasten oikeuksiin, jotka nyt eivät toteudu riittävällä tavalla:

  • oikeus vapauteen riippuvuutta aiheuttavista sovelluksista ja palvelualustoista
  • oikeus vapauteen langattomien laitteiden haitalliselta säteilyltä ja
  • oikeus vapauteen henkilökohtaisten tietojen kaupalliselta hyödyntämiseltä.

Julistusluonnoksen voi lukea osoitteessa https://www.thechildrensdeclaration.org.