Pohjoismainen vetoomus

Yhdistyksemme on hyväksynyt pohjoismaisen vetoomuksen, joka on julkaistu ruotsalaisessa lehdessä Medicinsk access. Alkuteksti on luettavissa täällä. Kirjoittaja on tiettävästi ruotsalainen aktivisti Mona Nilsson.

Vetoomus noudattelee monien muiden samantyyppisten vetoomusten linjoja. Suomennan tähän vetoomuksessa esitetyt neljä vaatimusta.

  1. On säädettävä uudet raja-arvot, jotka ovat tuhansia kertoja voimassaolevia raja-arvoja matalampia ja jotka suojaavat toteen näytetyiltä terveys- ja ympäristöriskeiltä. Tähän tehtävään täytyy määrätä asiantuntijoita, joilla ei ole siteitä alan teollisuuteen. Mukaan työhön on otettava tutkijoita, jotka ovat osoittaneet, että säteilyn riskit paljon nykyisiä raja-arvoja matalammillakin altistustasolla ovat huomattavia.
  2. 5G-verkkojen rakentaminen on pysäytettävä siihen asti kunnes riippumaton työryhmä on arvioinut riskit. Tässäkin arviointityössä on käytettävä alan teollisuudesta riippumattomia tutkijoita, ja mukaan on otettava niitä tutkijoita, joiden tutkimusten mukaan riskit ovat huomattavia.
  3. Vahinkojen ehkäisemiseksi riskeistä on tiedotettava kaikilla yhteiskunnan tasoilla, esimerkiksi terveydenhoitojärjestelmän piirissä, kouluissa, esiopetuksessa ja julkishallinnon yleisillä tiedotuskanavilla.
  4. Ihmisten ja ympäristön terveyden suojelemiseksi on käytettävä parasta mahdollista teknologiaa. On asetettava etusijalle kaapelivälitteinen teknologia, joka säteilyriskien kannalta on turvallisinta.

Vaatimuksia perustellaan seuraavasti:

  • mittausten mukaan säteily on voimakkaasti lisääntynyt
  • tutkimukset osoittavat merkittäviä haittavaikutuksia
  • on viitteitä myös eläinkunnalle aiheutuvista haitoista
  • vanhentunut säännöstö sallii vaarallisen voimakkaan säteilyaltistuksen
  • lääkärit, tutkijat ja kansanedustajat ovat vedonneet paremman säteilyturvallisuuden puolesta
  • viranomaiset suhtautuvat säteilyriskeihin ja paremman suojan vaatimuksiin piittaamattomasti

Vetoomuksen allekirjoittajalista on melkoinen valikoima pohjoismaisia alan toimijoita (organisaatioiden nimet tässä ruotsiksi):

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, Sverige
Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, Sverige
Marianne Ketti, Elöverkänsligas Riksförbund, Sverige
Nigel Wells, Miljöföreningen Vågbrytaren, Sverige
Rainer Nyberg, Finlands Strålskydd, Finland
Jussi Hirvi, Elöverkänsliga i Finland rf, Finland
Sissel Halmøy och Thomas J. Middelthon, Folkets Strålevern, Norge
Solveig Glomsrød, FELO, Norge
Pernille Schriver, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, Danmark