Lausunto lakiluonnoksesta vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista ym.