Sähköherkät ry

Lausunto lakiluonnoksesta vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista ym.