Sähköherkät ry

Lausunto toiminnallisten häiriöiden yhtenäisiä perusteita koskevasta luonnoksesta