Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta, jolla muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja