Saatekirje tutkimukseen osallistujalle

Arvoisa vastaaja

Olen tekemässä tutkimusta sisäilmasairaiden tilanteista ja palveluiden tarpeesta. Tutkimuksen avulla on tarkoitus on selvittää, millaisia tilanteita Suomessa liittyy sisäilmasta sairastuneiden oireiluun, opiskeluun, työhön, asumiseen ja palveluiden tarpeeseen. Tavoite on lisätä tietoa yhteiskunnassa ja jatkossa sitä kautta kehittää sisäilmasairaiden palveluita. Tavoitteena on kirjoittaa myös aiheesta artikkeli. Kerättyä aineistoa voidaan käyttää myös Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä ja kehittämistoiminnassa.

Pyydän Sinua osallistumaan tutkimukseeni vastaamalla 15.2.2020 mennessä. Kyselyyn vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 20 minuuttia. Osallistumisesi kyselyyn on vapaaehtoista ja ehdottoman luottamuksellista. Kyselyyn vastaaminen katsotaan tietoiseksi suostumukseksi osallistua tutkimukseen. Tutkimuksessa ei kerätä mitään henkilötietoja ja antamiasi vastauksia käsitellään luottamuksellisesti.

Tulokset tullaan julkaisemaan siten, ettei yksittäisiä henkilöitä ole mahdollista tunnistaa niistä.

Kiitos etukäteen osallistumisestasi!

Mari Pulkkinen
TtM, lehtori, opinto-ohjaaja
Diakonia-ammattikorkeakoulu
mari.pulkkinen@diak.fi

» Osallistu kyselyyn täällä