Sähköherkkyystutkimuksessa molekyylitason menetelmät käyttöön

Molekyylibiologi, FT Dariusz Leszczynski, (HY), on laatinut avoimen kirjeen (4.2.) sähköherkkyyteen liittyvän tutkimuksen uudelleenarvioimiseksi. Leszczynski suuntaa kirjeensä Maailman terveysjärjestö WHO:lle, Euroopan unionille, Australian säteilyviranomaisille (ARPANSA) ja paikalliselle tutkimusorganisaatiolle (NHMRC) sekä ICNIRP-komissiolle. Kyseiset organisaatiot, tai niiden edustajat joko päättävät rahoituksesta tai harjoittavat tutkimustoimintaa sähkömagneettisten kenttien alueella.

Mainittujen tahojen tulisi harkita uudelleen näkemystään sähköherkkyydestä ja sähkömagneettisiin kenttiin liittyvästä tutkimuksesta. Sähköherkkyystutkimuksen pitäisi jatkua, mutta lähestymistavan tutkimukseen olisi muututtava.
Tähänastinen provokaatiotutkimuksia suosiva protokolla on korvattava molekyylitason fysiologisia muutoksia selvittävillä menetelmillä. Epäherkkien ja subjektiivisten provokaatiotutkimusten jatkaminen on sekä niukkojen resurssien että ajan hukkaamista.

WHO:n nykyisen kannan mukaan sähköherkkyys ei liity sähkömagneettisiin kenttiin. Kaikilla muillakin ympäristöfaktoreilla on herkemmin reagoiva alaryhmänsä. Miksi sähkömagneettiset kentät olisivat tästä poikkeus?

» Lataa kirje luettavaksesi täältä