Sähköherkät ry

Kategoria: <span>Ajankohtaista</span>

Vuosikokous 2021 on siirretty lauantaille 20.11.2021. Kokous järjestetään Hyvinkäällä. Kokouspaikka varmistuu sitten, kun tiedämme paljonko jäsenistöä saapuu kokoukseen.

 

Ajankohtaista

Huom! Kokous siirtyy pidettäväksi 20.11.2021.

Lue lisää täältä »

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Hyvinkään kaupungintalolla lauantaina, 21.8.2021, klo 12.00-16.00. Osoite on Kankurinkatu 4-6, Ovi L rakennuksen päädyssä. Kokoustilan nimi on Kallio.

 

 

Ajankohtaista

https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0038

Osa väestöstä kokee herkistyneensä ihmisen luomille sähkömagneettisille kentille (EMF), joita sähkölinjat, sähköasennukset, kodinkoneet sekä langattomat viestintälaitteet ja verkot tuottavat. Sähköherkkyydelle on ominaista laaja-alaiset, epäspesifit oireet, joita herkät ihmiset väittävät kokevansa altistuessaan sähkömagneettisille kentille. Vaikka oireiden tunnustetaan heikentävän elämänlaatua, niiden aiheuttaja on edelleen epäselvä. Toistaiseksi, tutkijat eivät ole löytäneet syy-yhteyttä herkkien ihmisten kokemien oireiden ja sähkömagneettisen altistusten välillä. Kuten tässä katsauksessa esitetään, käytettävissä olevat tieteelliset tutkimukset ovat huonolaatuisia selvittämään sähköherkkyysoireiden ja sähkömagneettisten kenttien välistä yhtyettä. On loogista päätellä, ​​että herkkyys sähkömagneettisille kentille on olemassa, mutta käytettävissä olevat tieteelliset menetelmät eivät ole riittävän laadukkaita yhteyden toteamiseksi. On aika luopua psykologia-vetoisista provokaatiotutkimuksista, joissa kysytään tuntemuksiin perustuvia epäspesifejä oireita, joita vapaaehtoiset koehenkilöt kokevat sähkömagneettisessa altistuksessa. Tällainen tutkimusmenetelmä tuottaa vain subjektiivista ja siksi erittäin epäluotettavaa tietoa, joka ei riitä osoittamaan tai kumoamaan syy-yhteyttä sähköherkkyyden ja sähkömagneettisten kenttien välillä. Sähköherkkyyden tutkimiseen tarvitaan täysin uusi suunta. Tutkimuksen perusta olisi yleisesti tunnetun yksilöllisen herkkyyden ilmiö, jossa yksilöiden reaktio sähkömagneettisille kentille riippuu  geneettisistä ja epigeneettisistä ominaisuuksista. Tässä katsauksessa ehdotetaan uudenlaisia tutkimuksia. Niissä yhdistettäisiin provokaatiomenetelmä, jossa vapaaehtoiset altistuvat sähkömagneettisille kentille, minkä jälkeen hyödynnetään transkriptomiikan ja proteomiikan tehokkaita seulontatekniikoita tuottamaan objektiivista tietoa ihmiskehon molekyylitason biokemiallisista reaktioista sähkömagneettisille kentille.

» Lataa PDF tästä

 

 

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Aloitteen sisältö:

Aloitteen allekirjoittaneina lääkäreinä vaadimme, että eduskunta ryhtyy asianmukaisiin toimiin 5G-teknologian käyttöönoton pysäyttämiseksi Suomessa. Lisäksi esitämme, että nykyinen hallitus alkaa valmistella uutta säteilylainsäädäntöä, joka suojelee kansalaisia ja luontoa myös langattoman teknologian radiotaajuisen säteilyn pitkäaikaisilta vaikutuksilta. Tämä laki perustuisi tutkimuksissa havaittuihin biologisiin vaikutuksiin ja ennalta varautumisen.

» Allekirjoita aloite täältä

Ajankohtaista

Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 30.4.2020 päättänyt siirtää vuosikokousta koronatilanteen vuoksi syksyyn. Kevään Sähköpostia-lehti tulee kuitenkin ajallaan. Tarkempaa tietoa vuosikokousajankohdasta saadaan syyskuun lehdessä (3/2020). Kaikki vuosikokousasiakirjat ja toiminnantarkastus valmistellaan kuitenkin jo hyvissä ajoin touko-kesäkuussa.

Ajankohtaista Tietoa

Ajankohtaista Tietoa

Arvoisa vastaaja

Olen tekemässä tutkimusta sisäilmasairaiden tilanteista ja palveluiden tarpeesta. Tutkimuksen avulla on tarkoitus on selvittää, millaisia tilanteita Suomessa liittyy sisäilmasta sairastuneiden oireiluun, opiskeluun, työhön, asumiseen ja palveluiden tarpeeseen. Tavoite on lisätä tietoa yhteiskunnassa ja jatkossa sitä kautta kehittää sisäilmasairaiden palveluita. Tavoitteena on kirjoittaa myös aiheesta artikkeli. Kerättyä aineistoa voidaan käyttää myös Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä ja kehittämistoiminnassa.

Pyydän Sinua osallistumaan tutkimukseeni vastaamalla 15.2.2020 mennessä. Kyselyyn vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 20 minuuttia. Osallistumisesi kyselyyn on vapaaehtoista ja ehdottoman luottamuksellista. Kyselyyn vastaaminen katsotaan tietoiseksi suostumukseksi osallistua tutkimukseen. Tutkimuksessa ei kerätä mitään henkilötietoja ja antamiasi vastauksia käsitellään luottamuksellisesti.

Tulokset tullaan julkaisemaan siten, ettei yksittäisiä henkilöitä ole mahdollista tunnistaa niistä.

Kiitos etukäteen osallistumisestasi!

Mari Pulkkinen
TtM, lehtori, opinto-ohjaaja
Diakonia-ammattikorkeakoulu
mari.pulkkinen@diak.fi

» Osallistu kyselyyn täällä

Ajankohtaista Tietoa

Ajankohtaista Tietoa