Sähköherkät ry

Kategoria: <span>Tietoa</span>

IL (10.11.) julkaisi sähköherkkyydestä jutun, joka on nykytieteen vastainen. Ihminen on sähkömagneettinen olento. Heikotkin sähkömagneettiset kentät synnyttävät vasteen sekä terveiden että sähköherkkien kehossa. Osoituksena tästä sähkömagneettisia kenttiä on menestyksekkäästi käytetty erilaisissa hoidoissa kuten kivunlievityksessä, neurologisissa sairauksissa ja masennuksessa, joitakin mainitakseni.

IL artikkelissa tuotiin esille nosebovaikutus. Ranskalaisen Maël Dieudonnén tutkimus ei puolla olettamusta nosebovaikutuksesta. Useimmat sähköherkät ovat Dieudonnén mukaan saaneet oireita ennen kuin ovat edes kuulleet sähköherkkyydestä.

IL julkaisi aiemmin laajan meta-analyysin, jossa matkapuhelimen käyttäjillä nähtiin esiintyvän päänsärkyä 38 % todennäköisemmin kuin verrokkiryhmällä. Myös Sveitsin säteilyviranomainen tiedotti sähkömagneettisten kenttien aiheuttamasta oksidatiivisesta stressistä, mikä todettiin haitalliseksi herkille väestöryhmille.

IL asiantuntijoiden esittämät näkemykset perustuvat pitkälti sähköherkillä tehtyihin provokaatiotesteihin. Molekyylibiologian dosentti (HY) Dariusz Leszczynskin mukaan sähköherkkyyden tutkimiseen tarvitaan täysin uusi suunta. Koehenkilöitä pitäisi ensin altistaa sähkömagnteettisille kentille, minkä jälkeen hankittaisiin objektiivista tietoa tehokkailla seulontatekniikoilla ihmiskehon molekyylitason biokemiallisista reaktioista sähkömagneettisille kentille altistuttaessa.

Kesällä 2021 julkaistussa yli 30 tutkijan allekirjoittamassa katsauksessa vaaditaan myös molekyylitason tutkimusmenetelmiä provokaatiotutkimuksen sijaan. Belpomme ja kumppanit muistuttavat, ettei ole olemassa todisteita siitä, että sähköherkkyys johtuisi psykosomaattisista syistä. Tutkijat vaativatkin, että WHO tunnustaa sähköherkkyyden erilliseksi neurologiseksi tilaksi ja sisällyttää sähköherkkyyden kansainväliseen tautiluokitukseen

Nykyinen elinympäristömme on täynnä haasteita. Eurooppalainen ympäristölääketieteen järjestö (EUROPAEM EMF) on raportoinut kroonisten ympäristöherkkyysoireiden yleistymisestä lukuisissa maissa. Lääkärit kohtaavat vastaanotoillaan yhä useammin potilaita, joiden terveysongelmiin ei löydy yhtä selkeätä selitystä. He kehottavatkin kollegoitaan huomioimaan potilaidensa altistumisen sähkömagneettisille kentille, koska pitävät niitä elinympäristön uutena stressitekijänä.

Sähköherkkyys ei ole uusi ilmiö. Neuvostoliitossa tutkittiin jo -70-luvulla oireyhtymää nimeltä mikroaaltosyndrooma. Lääketieteen instituutin artikkelissa todetaan, että mm. tutkateknologiassa käytetyt mikroaallot ovat biologisesti vaikuttavia ja aiheuttavat koehenkilöillä verenpaineen vaihtelua, sydänoireita, muutoksia hermoston toiminnassa sekä yleistä terveydentilan heikentymistä. Vaikutuksia havaittiin myös aivoissa hypotalamuksen alueella, missä säädellään autonomisen hermoston ja umpieritysjärjestelmän toimintaa. Mikroaaltojen nähtiin myös vaikuttavan hormonieritykseen, mm. lisäten adrenaliinin ja noradrenaalin eritystä. Tiedetään, että vaikutukset vaihtelivat säteilyn taajuuden, tehon ja aaltomuodon mukaan. Mikroaaltosyndrooma luokiteltiin Neuvostoliitossa työperäiseksi sairaudeks.

Erja Tamminen
tietokirjailija, Sähköherkät ry:n puheenjohtaja

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista Tietoa

Vuosikokous 2021 on siirretty lauantaille 20.11.2021. Kokous järjestetään Hyvinkäällä. Kokouspaikka varmistuu sitten, kun tiedämme paljonko jäsenistöä saapuu kokoukseen.

 

Ajankohtaista

Huom! Kokous siirtyy pidettäväksi 20.11.2021.

Lue lisää täältä »

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Hyvinkään kaupungintalolla lauantaina, 21.8.2021, klo 12.00-16.00. Osoite on Kankurinkatu 4-6, Ovi L rakennuksen päädyssä. Kokoustilan nimi on Kallio.

 

 

Ajankohtaista

https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0038

Osa väestöstä kokee herkistyneensä ihmisen luomille sähkömagneettisille kentille (EMF), joita sähkölinjat, sähköasennukset, kodinkoneet sekä langattomat viestintälaitteet ja verkot tuottavat. Sähköherkkyydelle on ominaista laaja-alaiset, epäspesifit oireet, joita herkät ihmiset väittävät kokevansa altistuessaan sähkömagneettisille kentille. Vaikka oireiden tunnustetaan heikentävän elämänlaatua, niiden aiheuttaja on edelleen epäselvä. Toistaiseksi, tutkijat eivät ole löytäneet syy-yhteyttä herkkien ihmisten kokemien oireiden ja sähkömagneettisen altistusten välillä. Kuten tässä katsauksessa esitetään, käytettävissä olevat tieteelliset tutkimukset ovat huonolaatuisia selvittämään sähköherkkyysoireiden ja sähkömagneettisten kenttien välistä yhtyettä. On loogista päätellä, ​​että herkkyys sähkömagneettisille kentille on olemassa, mutta käytettävissä olevat tieteelliset menetelmät eivät ole riittävän laadukkaita yhteyden toteamiseksi. On aika luopua psykologia-vetoisista provokaatiotutkimuksista, joissa kysytään tuntemuksiin perustuvia epäspesifejä oireita, joita vapaaehtoiset koehenkilöt kokevat sähkömagneettisessa altistuksessa. Tällainen tutkimusmenetelmä tuottaa vain subjektiivista ja siksi erittäin epäluotettavaa tietoa, joka ei riitä osoittamaan tai kumoamaan syy-yhteyttä sähköherkkyyden ja sähkömagneettisten kenttien välillä. Sähköherkkyyden tutkimiseen tarvitaan täysin uusi suunta. Tutkimuksen perusta olisi yleisesti tunnetun yksilöllisen herkkyyden ilmiö, jossa yksilöiden reaktio sähkömagneettisille kentille riippuu  geneettisistä ja epigeneettisistä ominaisuuksista. Tässä katsauksessa ehdotetaan uudenlaisia tutkimuksia. Niissä yhdistettäisiin provokaatiomenetelmä, jossa vapaaehtoiset altistuvat sähkömagneettisille kentille, minkä jälkeen hyödynnetään transkriptomiikan ja proteomiikan tehokkaita seulontatekniikoita tuottamaan objektiivista tietoa ihmiskehon molekyylitason biokemiallisista reaktioista sähkömagneettisille kentille.

» Lataa PDF tästä

 

 

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Aloitteen sisältö:

Aloitteen allekirjoittaneina lääkäreinä vaadimme, että eduskunta ryhtyy asianmukaisiin toimiin 5G-teknologian käyttöönoton pysäyttämiseksi Suomessa. Lisäksi esitämme, että nykyinen hallitus alkaa valmistella uutta säteilylainsäädäntöä, joka suojelee kansalaisia ja luontoa myös langattoman teknologian radiotaajuisen säteilyn pitkäaikaisilta vaikutuksilta. Tämä laki perustuisi tutkimuksissa havaittuihin biologisiin vaikutuksiin ja ennalta varautumisen.

» Allekirjoita aloite täältä

Ajankohtaista